De Stichting Siardus is in 2009 opgericht om de principes, die bij de Heilige Siardus hoog in het vaandel stonden, vorm te geven in onze tijd.
Deze drie principes waren: gastvrijheid, vrijgevigheid en nederigheid.

De Stichting Siardus zet zich in voor het behoud van deze principes en heeft een vertaalslag gemaakt naar concrete doelen in deze tijd. De Heilige Siardus was de 5e abt van het klooster Mariengaarde, hij werd ook wel de vader van de armen genoemd.  Op deze site vindt u meer informatie over de doelstellingen van de Stichting Siardus, de Heilige Siardus, Subsidieaanvraag en Schenkingen.

Hieronder vindt u een gebed uit de abdij van Tongerlo.

God, onze Heer,
Altijd weer wekt Gij in ons midden mensen op die ons het Evangelie voorleven.
Wij gedenken vandaag met name
de heilige Siardus en smeken U,
dat wij zijn trouw in het gebed en zijn blijde goedheid mogen navolgen.
Door onze Heer Jezus Christus,
Uw Zoon, die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen.
AMEN.

Bron: Norbertijnenabdij Tongerlo (in het bezit van een reliekkast van de Heilige Siardus)